taborymamut.cz

Časté dotazy - FAQ

Než nás budete kontaktovat, zkuste si projít nejčastější dotazy. S největší pravděpodobností už se na váš dotaz někdy někdo zeptal. Navíc odpověď na to, co hledáte, najdete hned a bez nutnosti čekat na odpověď od nás.

Před táborem - přihlášení, platba, pojištění

Nejpohodlnějším způsobem je vyplnění on-line přihlášky na našem webu. Vyplnění přihlášky nezabere více než 3 minuty. Tábor lze rezervovat také telefonicky na čísle +420 587 408 409.

Informace k platbě tábora vám dorazí na kontaktní e-mail společně s potvrzením vaší přihlášky. Tábor zaplatíte bezhotovostně převodem na číslo účtu 826 826 0600 / 0600. Vždy uvádějte variabilní symbol = číslo přihlášky!

Rezervaci držíme 3 týdny. Pokud jsou na táboře poslední volná místa může se doba rezervace zkrátit. Termín, do kdy je platná rezervaci najdete v platební výzvě a na přihláškce zaslané jako potvrzení rezervace. Pokud hradíte letní tábor na splátky, pak uhraďte zálohu 2 500 Kč. Doplatek tábora uhraďte do konce května. Po domluvě je možné posunout doplatek do 15. června. Zimní tábory nejde hradit na splátky.

Pokud jsme vám ještě nezaslali upomínku, tábor normálně uhraďte. Místo jsme vám nestornovali a stále vám jej držíme. V případě, že jste obdrželi upomínku, postupujte podle instrukcí v ní. Nikdy nestornujeme rezervaci, aniž bychom vás o tom informovali na kontaktním e-mailu.

V případě letních táborů ano. Standardní podmínky jsou nastaveny tak, že po potvrzení rezervace ze strany TBM uhradíte zálohu 2 500 Kč za každého účastníka. Doplatek uhradíte v libovolných splátkách (výše splátky, počet i datum splatnosti splátek je na vás). Ze strany TBM je zde jediná podmínka, a to aby byl tábor doplacen do konce května.

U zimních táborů ne.

Ano. Napište nám svůj návrh do kontaktního formuláře. V naprosté většině případů vám vyhovíme. Doplatek tábora je možné posunout nejpozději do 15. června.

Využijte kontaktní formulář. Vždy uvádějte číslo přihlášky (= variabilní symbol) plateb, které chcete zkontrolovat.

Nic se neděje. Do kontaktního formuláře nám pošlete informace o vaší platbě – číslo účtu, datum a částku odchozí platby. Platbu si spárujeme manuálně.

  • Váš zaměstnavatel vystaví objednávku, kterou nám zašlete e-mailem na mamut@taborymamut.cz a my dle jeho pokynů vše vystavíme a zašleme mu zpět. Jediné, co tedy potřebujeme, je, aby nám pověřené oddělení u vás v práci vystavilo objednávku na dětskou rekreaci.
  • Zašlete nám fakturační údaje zaměstnavatele, případně pokyny, jak chce mít fakturu vystavenou (nejlépe interní předpis/návod, co a jak fakturovat, kam a jak poslat). Vystavenou fakturu pošleme přímo zaměstnavateli, nebo vám k předání na pověřené oddělení (zpravidla účtárně).
  • Pokud vám zaměstnavatel proplácí příspěvek až po uskutečnění tábora, normálně tábor uhraďte a po skončení tábora nás kontaktujte. My vám vystavíme potvrzení o účasti na táboře, na jehož základě budete čerpat příspěvek.
  • Kontaktujte nás pokud váš zaměstnavatel ani jeden ze způsobů výše nepodporuje. Můžete nám dát kontakt na pověřenou osobu u vás v zaměstnání (nejlépe e-mail a telefon). My se s touto osobou spojíme a vše vyřídíme za vás.

Zašleme vám jej na kontaktní e-mail na vaši žádost. Potvrzení vystavujeme celoročně, včetně letních prázdnin.

Ne. Prosím, neposílejte nám takto potvrzení. Během táborů se věnujeme programu a zabezpečení provozu tábora. Z tohoto důvodu, prosím, pošlete vaše žádosti o potvrzení e-mailem na mamut@taborymamut.cz Touto cestou vyřizujeme potvrzení celoročně. V případě, že potřebujete potvrdit účast na táboře dříve, kontaktujte nás po zaplacení tábora. Vystavíme vám potvrzení o účasti na táboře, kde potvrdíme, že dítě je závazně přihlášeno na tábor a účastnický poplatek byl zaplacen.

Cestovní pojištění jsme vytvořili na míru pro naše tábory společně s ERGO pojišťovnou. Nejedná o klasické cestovní pojištění do zahraničí, u kterého je nejdražší ošetření, hospitalizace a repatriace (tato rizika kryje zákonné zdravotní pojištění pro občany ČR). Z tohoto důvodu nabízíme pojištění s pojistnými riziky, která mají smysl, a za skvělou cenu. Mezi nejčastěji využívané patří pojištění storna tábora z důvodu onemocnění/úrazu dítěte před táborem (80 % vyúčtovaných storno nákladů!). Další důležitou položkou je pojištění odpovědnosti na zdraví a na majetku. Může se stát, že děti při hře někomu omylem ublíží nebo nechtěně rozbijí či poškodí vybavení areálu, případně cizí věci. Dále je zde pojištění zavazadel proti ztrátě a krádeži (např. spacák zapomenutý v autobusu, tablet ukradený ze stanu). V neposlední řadě je součástí také úrazové pojištění (trvalé následky úrazu) a pojištění při hospitalizaci (denní odškodné).

180 Kč pro letní i zimní tábory na celou dobu tábora (bez ohledu na jeho délku).

Není povinné. Velmi jej však doporučujeme. Už jen pro případ onemocnění dítěte (nebo sourozence) infekčním onemocněním před táborem. V tomto případě může celý účastnický poplatek propadnout. Pojištěním lze získat zpět 80 % vyúčtovaných storno nákladů.

Storno tábora se řídí Smluvními podmínkami Tábory Mamut a příslušnými doplňkovými podmínkami. Pokud máte sjednané pojištění, v případě nemoci/úrazu je spoluúčast pouze 20 % z vyúčtovaných storno nákladů.

V případě, že místo obsadíme vaším náhradníkem, storno poplatky mohou být individuálně sníženy nebo zcela odpuštěny.

Váš účastnický poplatek vám bude vrácen poté, co váš náhradník uhradí celou cenu tábora.

Ne. Proti riziku storna ze zdravotních důvodů se můžete pojistit.

V průběhu tábora - doprava, ubytování

V červnu pro letní tábory a v lednu pro zimní tábory. Vždy minimálně 10 dní před začátkem tábora. Bližší informace k táboru zasíláme výhradně na kontaktní e-mail objednatele.

2 roky (pokud během této doby nenastane změna zdravotního stavu). Doporučujeme nechat si jej vystavit vždy během periodické prohlídky dítěte, která je také v intervalu 2 let. Stejný posudek můžete využít pro školy v přírodě, sportovní kurzy či jiné zotavovací akce.

Posudky se odevzdávají elektronicky - naskenované nebo vyfocené. Originál zůstává vám.

Elektronicky - naskenované nebo vyfocené. Způsoby odevzdání:

  • Preferujeme nahrát do vašeho účtu na prihlaska.taborymamut.cz. Posudek pak zůstane u nás uložený i pro budoucí akce - nemusíte jej znovu odevzdávat po celou dobu jeho platnosti (pokud nenastane změna zdravotníhzo stavu).
  • Poslat e-mailem na ppz@taborymamut.cz. Posudek je přijat až po potvrzení přijetí ze strany TBM. Upozorňujeme, že v době konání táborů a těsně před tábory máme spoustu práce s přípravou a realizací táborů - nemusíme včas takto zaslaný posudek zpracovat!

Ano. Náležitosti posudku jsou dány zákonem o veřejném zdraví. Posudek zdravotní způsobilosti na zotavovací akci je tedy univerzálně použitelné pro všechny tyto akce (tábory, školy v přírodě, sportovní kurzy). Je tedy jedno, zda je posudek na jiném formuláři, nebo vám praktický lékař vytiskne své. Zásadní je, aby posudek měl všechny náležitosti, které má mít. Není možné použít jiný typ zdravotní posudku např. pro sport. Náš mamutí vzor posudku zdravotní způsobilosti.

Děti vždy přebírá vedoucí, který s dětmi nastoupí do autobusu/vlaku, po celou dobu cesty je jim k dispozici a dohlíží na ně. Vedoucí dále při nástupu převezme nástupní list (potvrzení o bezinfekčnosti), případně léky a další dokumentaci. Také pomáhá dětem se zavazadly. Při cestě zpět děti opět doprovází vedoucí, který je osobně předá zákonným zástupcům (popř. osobě určené zákonným zástupcem).

Dětem v nástupní stanici pomohou rodiče se zavazadly, případně lyžemi a snowboardy do vlaku. Všechny děti se setkávají ve stanici Zábřeh na Moravě, kde je i více vedoucích. Tito vedoucí přeloží zavazadla do dodávky, která je odveze do tábora. Všechny děti z této stanice jedou společně do tábora už bez zavazadel. Samozřejmě stále v doprovodu vedoucích. Doporučujeme dát dětem příruční zavazadlo (batůžek), které budou mít po celou cestu u sebe a najdou v něm potřebné věci na cestu, jako je například pití a svačinka.

Vše najdete v bližších informacích k táboru, které rozesíláme v červnu (pro letní tábory) nebo v lednu (pro zimní tábory). U letních táborů je to zpravidla mezi 16:00–17:00 hod., u zimních táborů mezi 15:00–17:00 hod. Pokud příjezd v uvedeném čase nestihnete, prosím, dejte nám vědět. Zvláště pokud jsou děti domluvené, s kým chtějí být ubytovány.

Vše najdete v bližších informacích k táboru, které rozesíláme v červnu (pro letní tábory) nebo v lednu (pro zimní tábory). U letních táborů je to zpravidla mezi 09:00–10:00 hod., u zimních táborů mezi 09:00–10:00 hod. Pokud v uvedené časy nestihnete, prosím, dejte nám vědět, abychom o tom my i vaše děti věděli a zařídili dle toho jejich dohled a zábavu.

Mamutov - Google mapy.

Zadejte do navigace „Mamutov“. Zkontrolujte cíl, který by se měl nacházet mezi městy Hanušovice a Staré Město. Popis cesty najdete také v bližších informacích k táboru.

Letní tábory:

Změnu/přidání dopravy na nástupní/výstupní místo kombinované dopravy je možné měnit pouze do 15. června. Později pouze po domluvě. Důvodem je, že nemusí být volná místa ve stejném vagonu společně s ostatními táborníky, a tak tuto změnu můžeme z organizačních důvodů odmítnout.

Změnu nástupního místa autobusu je možné udělat kdykoliv. Jen nás o ní, prosím, informujte.

Přidání dopravy na nástupní/výstupní místo autobusu je možné měnit kdykoliv, ale po 15. červnu pouze do obsazení volných míst v autobusu.

Zimní tábory:

Změnu/přidání dopravy na nástupní/výstupní je možné měnit pouze do 15. ledna. Později pouze po domluvě. Důvodem je, že nemusí být volná místa ve stejném vagonu společně s ostatními táborníky, a tak tuto změnu můžeme z organizačních důvodů odmítnout.

Telefony nezakazujeme, ale nedoporučujeme. Především u dětí „stýskacích typů“. Samozřejmě plně respektujeme, že chcete mít kontakt se svým dítětem. Smyslem zotavovacích akcí však mimo jiné je naučit děti samostatnosti a akceptaci odloučení od rodičů. Naši vedoucí se v prvních dnech snaží děti aktivizovat, stmelit kolektiv a zabavit je, aby neměly čas přemýšlet nad tím, že jsou bez rodičů, a užívaly si tábor s novými kamarády. Pokud si s nimi voláte ráno, po obědě, po večeři a po večerce, děti i vedoucí začínají každý nový programový blok vždy od začátku a po večerce, namísto abychom řešili program, chodíme děti utěšovat. Je to stresující pro děti, rodiče i pro naše vedoucí. Na našich stránkách vždy najdete fotografie z aktuálního tábora, vidíte tedy, co děti dělají, v jakém jsou prostředí, že mají co jíst. Pokud se jim chcete ozvat, lepší formou komunikace je dopis! Děti mohou zavolat rodičům od zdravotníka, stejně tak rodiče mohou zavolat zdravotníkovi, který jim dítě k telefonu předá. U starších dětí a nestýskacích typů nám nevadí, zda telefon přibalíte. Mohou je využívat celý den kromě doby programu.

Nejlepší je to v odpoledním klidu, po obědě mezi 13:00 – 15:00 hod. u letních táborů a po večeři mezi 19:00 – 20:00 hod. u zimních táborů. Volat můžete na číslo zdravotníka, které najdete v bližších informací k táboru.

V táborovém bufetu, který je otevřený vždy po obědě a po večeři. Děti si donesou telefon s nabíječkou a až budou chtít, zase si jej vyzvednou. Telefony jsou během programových bloků zamknuty a chráněny před ztrátou a rozbitím. Dále mohou využít volně přístupné zásuvky v jídelně, ale nikdo jim neručí za ztrátu nebo poškození telefonu.

Zdravotníka. Telefon na něj najdete v bližších informacích k táboru.

Ano. Není potřeba to hlásit předem. Jen je důležité, aby se děti při rozdělování do oddílů přihlásily a řekly nám, že chtějí být spolu.

Zapište do online nástupního listu - nl.taborymamut.cz. Váše požadavky dostane hlavní vedoucí a zdravotník.

Ano. Děti ubytujeme podle toho, s kým chtějí být ubytovány. Ubytování před táborem sami nerozdělujeme. Stačí tedy jen, jakmile budeme děti ubytovávat po příjezdu do tábora, aby se přihlásily a řekly si, s kým chtějí být ubytovány. Tuto informaci nám nepište e-mailem ani nás na nemusíte upozorňovat při předání dětí. Žádný z těchto způsobů nezaručí, že je takto ubytujeme, pouze upozornění dětí samotných během ubytovávání. Vždy maximálně zohledňujeme přání dětí!

Upozorňujeme, že trojice, čtveřice a pětice, které chtějí být ubytovány spolu (na budově) a chtějí mít jistotu, že to tak bude, aby si jako preferenci ubytování při přihlášení (případně dodatečně e-mailem na mamut@taborymamut.cz) zvolily preferenci ubytování na budově a vypsaly, s kým chtějí být ubytovány. Na budovu přednostně ubytujeme děti, kterým rodiče tuto preferenci zadali a následně volná lůžka obsazujeme přednostně nejmenšími dětmi.

Ano. Zapište do online nástupního listu - nl.taborymamut.cz.

V případě, že nám tuto informaci nenapíšete nejpozději den před začátkem tábora a nedostane se tak k hlavnímu vedoucímu před ubytováním, děti budou ubytovány dle našich možností včetně možnosti změny preference ubytování. V případě, že preference ubytování byla určena na budovu, poplatek za rezervaci budovy propadá.

Mamutov nabízí dva typy ubytování. V nových podsadových stanech a na hlavní budově.

Podsadové stany mají především nenahraditelnou atmosféru tábora a je to prostě zážitek na celý život. Naše stany jsou dělané na zakázku, takže mají vyšší podsadu, aby se pod postel vešel i současný kufr. Plachta je nepromokavá i poté, co se jí dotknete rukou. Všechny stany mají podlahu a dveře se západkou. Nespornou výhodou je také to, že ve stanech jsou děti ubytovány po dvou. Dva si spolu obvykle lépe sednou a rychleji se skamarádí. Nestává se tedy, že by se spolubydlící ve stanu „rozskupinkovali“.

Největší devízou ubytování na pokojích je samozřejmě komfort. Na pokojích je více místa, větší postele, skříň, umyvadlo s teplou vodou a v případě chladných večerů i větší teplo. Na pokojích jsou pro tyto případy mimo jiné i přímotopy. Další výhodou je to, že hygienické zázemí je na budově, takže děti nemusí jít ze sprchy venkem. Doporučujeme především pro nejmenší děti a ty, které jedou poprvé na tábor. Je to pro ně lepší také kvůli většímu pocitu bezpečí, kdy stačí pouze vyjít na chodbu a ve vedlejším pokoji najdou své vedoucí.

  1. Příjmy jsou využity na opravy pokojů, např. rozbité dveře, pomalované zdi, popsané postele. Zpravidla se u těchto oprav nenajde konkrétní viník a rodiče je nechtějí uznat bez přímého důkazu (ten zpravidla neexistuje). Pojišťovna má také tyto úmyslně způsobené škody ve výjimkách.
  2. Příjmy kryjí náklady na obnovu vybavení, které jsou ve srovnání s podsadovými stany výrazně vyšší. Patří sem pravidelná výměna matrací, malování pokojů, výměna vodovodních baterií, nákup vysavače a čisticích prostředků atp.
  3. Příjmy kryjí náklady na energie a úklid. Zejména tedy spotřebu elektrické energie při použití přímotopů a mzdové náklady na úklid a dezinfekci pokojů.

Všechny výše vypsané náklady jsou neporovnatelně vyšší, než je tomu u podsadových stanů, a z tohoto důvodu se připlácí za rezervaci pokojů na budově. V neposlední řadě jde také o rezervační poplatek, kdy máte jistotu, že vaše děti budou ubytovány na budově.

Výše kapesného je velmi individuální. Obecně doporučujeme kapesné v rozmezí 400 – 800 Kč do táborového bufetu a 200 – 400 Kč na výlet. Může se vám samozřejmě stát, že děti přijedou s většinou kapesného zpátky, ale taktéž i to, že vám budou volat v půlce tábora a prosit o zaslání dalšího kapesného poštou. V tomto bohužel opravdu neporadíme a je to jen o tom, kolik dětem chcete dopřát. V bufetu lze platit i kartou, ale to dětem do 15 let nedoporučejeme. Měly by se naučit hospodařit s hotovostí.

Ne. Vstupné na aktivitu během výletu mají v ceně tábora. Obecně tedy lze říct, že na výlet jako takový a jeho základní program nepotřebují kapesné. Kapesné pak využijí v případě, že chtějí navštívit něco navíc, vícekrát využít atrakce, případně na občerstvení.

Během tábora děti využijí kapesné pouze v táborovém bufetu, kde si mohou nakoupit pití, nanuky, sladkosti či drobné občerstvení.

Děti si mohou dát peníze do úschovy v bufetu, kde si je mohou na požádání zase vyzvednout. Samozřejmě mohou i k oddílovým vedoucím, ale je to jen na domluvě mezi nimi.

Ne. Tábor má, kromě jiného, vést k osamostatnění. Pro děti a jejich další rozvoj do života je mnohem cennější naučit se hlídat svěřené peníze a hospodařit s nimi. Doporučujeme poučit děti o tom, aby si na své peníze dávaly pozor – nenechávaly peněženku na posteli bez dozoru, nedávaly si ji do kapes, odkud může snadno vypadnout, měly přehled o tom, kolik peněz ještě mají atd. Předejdou tím ztrátě peněz a tím způsobenému negativnímu emocem během tábora.

Tábory Mamut obecně - doporučení

Ano. Věková hranice u našich táborů není „pevným mantinelem“, ale spíše doporučením a přiblížením věkového složení dětí na táboře. Každé dítě je individualita. Některé děti vychází spíše se staršími kamarády, jiné naopak. Běžně tak může jet 8leté dítě na tábor pro děti ve věku 10–15 let a bez problémů si bude se všemi rozumět. Stejně tak se nám už stalo, že jsme měli 14letého chlapce, kterému se stýskalo po rodičích a raději by byl na táboře s programem pro menší děti, k nimž měl blíže. Obecně nedoporučujeme vycházet z doporučené věkové hranice o více než 2 roky. Pokud jedou společně sourozenci/kamarádi, pak maximálně o 3 roky.

Obecně se nedá říct, že některý z táborů by byl přímo nevhodný pro děti, které jedou na svůj vůbec první tábor. Na všech táborech je cílem prvních dnů, aby se děti seznámily, rychle poznaly nové prostředí a byl pro ně pobyt bez rodičů co nejméně stresující. Vždy se snažíme děti co nejvíce aktivizovat, aby neměly čas přemýšlet nad domovem a nezačalo se jim stýskat. Z tohoto důvodu bývá program v prvních dnech tábora akčnější, s minimem volného času. Jinými slovy řečeno, aby se děti probudily do programu, před spaním byly plné zážitků, těšily se na další den a také aby byly po večerce unavené a usnuly. Pokud nejste omezeni termínem, pak dětem, které jedou na svůj první tábor, doporučujeme především tábor Putovní pohár (tento doporučujeme kvůli konceptu HBH těm úplně nejmenším dětem) a Hry bez hranic, pro starší děti pak tábor Teen Camp. Na tyto tábory zpravidla jezdí nejvíce nových účastníků. Ti pak nemají pocit, že jsou na táboře, kde už se většina dětí zná z minulých let. V neposlední řadě právě u těchto táborů počítáme s tím, že většina dětí jede s Mamutem poprvé (nebo úplně poprvé na svůj tábor), a tak je stmelování, seznámení s areálem, chodem a pravidly na táboře a aktivizaci vyčleněno mnohem více prostoru ve společné části než u ostatních táborů. Děti však mají možnost učit se i od starších účastníků nebo se na cokoliv zeptat svého oddílového vedoucího. Ten taktéž svůj program po oddílech uzpůsobuje tomu, jak rychle se děti poznají a zapojí se do táborového dění. Dalším důvodem je to, že právě na těchto táborech zařazujeme ty nejúspěšnější mamutí hry, které máme vyzkoušené a víme, že zaujmou všechny děti.

Koncept „Hry bez hranic“ (HBH) doporučujeme především pro nejmenší děti. Pro ty, které jedou na svůj první tábor a pro děti povahově spíše introvertnější. Základem těchto táborů je oddílová činnost a tematické dny.

„Mamutí koncept 2015“ (MK15) je ideální pro děti ve věku 9–15 let. Tento koncept mají rády především děti, které se rády seznamují nebo jezdí na tábory každé léto a chtějí zkusit něco úplně nového.

Tábory v konceptu "Liga výjimečných" jsou vhodné pro děti každého věku díky rozdělení do genderů a možnosti vybrat si večerní program dle svého zájmu. Není však vhodný pro děti, které potřebují osobnější přístup vedoucích od vedoucího, který s nimi bude sdílet celý den.

Ano. Mamut má sjednanou velmi výhodnou cenu (orientačně 600 Kč na celý tábor) zapůjčení kompletní vybavení včetně helmy a ochranných brýlý. Pokud děti během tábora zjistí, že jim vybavení nesedí (např. špatná velikost boty) mohou jej vyměnit. Ušetří si také cestování s vybavením. Může se však stát, že všechny velikosti bot a vhodné lyže/snowboard budou zrovna rozpůjčovány. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme zajistit si rezervaci na telefonu +420 725 020 101

Pokud tak chcete učinit pouze z důvodu, aby děti s vybavením nemusely cestovat, je to zbytečné, pokud dětem pomůžete s vybavením do vlaku. V přestupní stanici Zábřeh na Moravě jsou připraveni vedoucí s dodávkou, kteří dětem vybavení (včetně zavazadel) přeloží do dodávky. Děti pak cestují pouze s příručním batůžkem. Stejné je to i při zpáteční cestě.

2 000 Kč. Orientační náklady na skipasy na celý tábor včetně nočního lyžování je 1 500 Kč.

Zbytek zálohy může být použit dle potřeby na zapůjčení vybavení, servis, lyžařské školy pro úplné začátečníky nebo v případě zájmu dětí na saunu během výletu.

Orientační cena je 900 Kč za dvouhodinovou výuku, která postačuje k tomu, aby děti dokázaly samostatně sjet kopec a mohly se zařadit do skupiny lyžařů začátečníků.

Děti vždy rozdělujeme do více skupin (2 až 3). Pokud již umí lyžovat samostatně a mají zájem, mohou si zlepšovat svůj styl lyžování. Stejně tak si lze během tábora vyzkoušet Sled Dogs nebo snowblady. Oboje máme k zapůjčení zdarma. Jen upozorňujeme, že se jedná o tábor a ne o školu lyžování! Cílem tábora je především zábava. Nejedná se tedy o intenzivní soustředění zaměřené na zdokonalení.

Ski areál Kunčice je zasněžován a po celou dobu jarních prázdnin je v provozu. V případě velké oblevy můžeme využít ski areál Paprsek, který je ve výšce více než 1 000 m n. m. a zde by i v případě velké oblevy měl sníh být. Co se týče programu v táboře, bude zařazen klasický táborový program uzpůsobený počasí, počtu a zájmu dětí. Sníh na lyžování každý rok byl.

Kontakty a spojení

Volejte +420 587 408 409 od 10:00 do 18:00. Na e-mail mamut@taborymamut.cz odpovídáme zpravidla do tří pracovních dnů.

Zavolejte nebo napište e-mail

Volejte +420 587 408 409 od 10:00 do 18:00.

Na e-mail mamut@taborymamut.cz odpovídáme zpravidla do tří pracovních dnů.

Kontaktujte nás!