Nejlepší táborový vedoucí Veb

Táborový vedoucí (členství)

Staňte se členem Mamutího týmu - vyplňte formulář

Koho hledáme
Především plnoleté odpovědné osoby se zdravým rozumem. Nezáleží, zda máte praxi v oboru, nebo jste vůbec někdy byli na táboře. Hlavní je zájem o tuto práci, která vás musí bavit. Základním předpokladem je mentální vyspělost, odpovědnost za děti i svěřenou práci a "selský rozum". Jak vést oddíl, pravidla her i možné aktivity s dětmi vás naučíme stejně jako vyhlášky a zákony týkajících se zotavovacích akcí. To, že když vidíte dítě se houpat v okně, tak vám musí cvaknout v hlavě, co se může stát a vysvětlil to dítěti, aby to už nedělalo, to musíte mít v sobě. Tohle vás nikdo nenaučí!
Jak se přidat
Volejte nebo napište e-mail. Nepotřebujeme posílat žádný životopis, ale budeme rádi za motivační dopis. Určitě na sebe nezapomeňte nechat kontakt, abychom vás mohli kontaktovat. Pro spojení s námi můžete použít jakoukoliv formu komunikace.
Finanční ohodnocení a praxe
Každý hlavní vedoucí má jiná pravidla odměňování a můžou se lišit. V obecné rovině vše funguje následovně. Každý tábor musí použít na svou činnost vše, co mu zůstane.Tento "zisk" přerozděluje především do odměn vedoucích a personálu podle toho, jak na táboře (ale i před ním, např. jak jej propagovali, nebo se podíleli na přípravě) pracovali. Raději nikomu nic neslibujeme dopředu, protože ani nemůžeme. Pokud na tábor jedete za výdělkem, tak vaše představy určitě nenaplníme. Na druhou stranu takové vedoucí ani nehledáme (od toho tu jsou komerční organice, kdy jde o zisk a ne děti a pohodový tábor se skvělou jednotnou partou vedoucích). Odměny se pohybují zpravidla v rámci několika set korun, maximálně několika tisíc pro zkušenějšího vedoucího. Z velké míry může ovlivnit vše vaše aktivita a přístup k samotnému táboru. V případě, že tábor finančně nevyjde, tak nic nedoplácíte, ale může se stát, že nebudete moc být finančně ohodnoceni. MAMUT každopádně za vás platí stravu, ubytování a dopravu, takže do táborů nemusíte nic dávat a můžete je pojat i jako dovolenou, relax nebo možnost seznámení se zajímavými lidmi. Případný mrzký peníz je pak příjemný bonus :-)

Pro studenty pedagogických škol, nebo pokud z jiného důvodu potřebujete, tak vám potvrdíme praxi, případně pomůžeme s bakalářskou/diplomovou prací. Pokud potřebujete školní praxi v administrativě ve volnočasové organizaci pro potřeby střední školy, tak vám praxi také zajistíme. Stejným způsobem zajistíme a potvrdíme praxi dalším oborům - zejména kuchařům.

Vzdělávání vedoucích

Našim názorem a zdá se, že i názorem rodičů, kteří nám posílají zpětnou vazbu, je, že dobrý tábor má základ ve třech věcech. Vedoucí, program a strava. Přesně v tomto pořadí. Dovolte mi, prosím, seznámit vás s tím, jak vybíráme a vzděláváme naše vedoucí. Náš "kariérní" systém má tři stupně.
  • 1. Přijímací řízení a základy oddílové činnosti - 3 denní školení (povinné pro nové vedoucí)
  • 2. Prevence sociálně patologického chování - 2 denní školení (nepovinné, určené pro zkušenější vedoucí)
  • 3. Programový vedoucí - 2 denní školení (nepovinné, pro zájemce)
Ad 1) Přijímací řízení a základy oddílové činnosti
Tímto stupněm si musí projít každý nový vedoucí. První den absolvují uchazeči o pozici vedoucího vstupní pohovor a případovou teorii. Večerní program je věnován teambuildingu, který provází uchazeče také celý víkend. Aktivity teambuildingu jsou založeny na sociálně psychologických aktivitách, které mohou budoucí vedoucí využít také při práci s dětmi. Cílem těchto aktivit je také základní uvedení do problematiky sociálně patologického chování (násilné chování a šikana, návykové látky, aj.). Prohloubení této problematiky poté pokračuje na druhém stupni vzdělání. Hlavní nosnou částí prvního stupně vzdělání jsou tématické besedy související s bezpečností a ochranou zdraví dětí na táboře. Jedná se o vysvětlení základních pojmů, seznámení s právní úpravou, souvisejícími normami a vyhláškami. Dále se věnujeme couchingu a dalším nástrojům řízení dětských kolektivů. Celý program je řešen formou komunitního kruhu za účelem udržení dynamiky a interakce. Ve velké míře se tak také uplatňuje výměna zkušeností a řešení případů z praxe. Nedělní ukončovací program je věnován seznámení s organizací, strukturou táborového programu a cíly jednotlivých táborů. Absolventi získávají potvrzení o účasti.
Ad 2) Prevence sociálně patologického chování
Program je zážitkovou aktivitou - sebezkušenostním výcvikem v modelové skupině, zaměřeným na komunikaci ve skupině, interpersonální vztahy a interakce. Dále se účastnici seznámí se základními pojmy používanými v oboru, porozumí způsobu vzniku a prevenci sociálně patologického chování, seznámí se s krizovým plánem a získají základní znalosti, jak řešit vzniklé situace.
Ad 3) Programový vedoucí
Účastníci po absolvování tohoto školení jsou samostatně schopni organizovat programové bloky pro celý tábor, připravit jej, rozhodovat a vyhodnocovat hry. Jsou schopni připravovat a dle potřeby upravovat aktivity a hry. Součástí školení je také předávání hotových i nových programů - na základě svých nebo předaných zkušeností optimalizovat a pracovat na motivaci her, atp.